Pomniki, cmentarze, tablice...
Data Temat
2017-07-26 06:42 Niżniów, cmentarz, polegli w 1920 - szukam
2012-01-27 15:46 Troki
2011-08-29 19:54 Wilno, cmentarz wojskowy na Rossie
2011-08-29 19:13 Berżniki, śladami północnej grupy uderzeniowej w B-e/Niemnem
2011-08-29 18:12 Sejny, Powstanie Sejneńskie 1919
2010-09-29 07:08 Podlasie
2010-03-26 17:52 Małopolska
2009-12-17 15:13 Ukraina
2009-09-16 20:02 Cmentarze i mogiły zołnierzy bolszewickich -cała Polska
2009-07-27 14:31 Mazowsze, Warszawa
2009-07-27 12:31 Kujawsko-pomorskie
2009-07-27 12:20 Łódzkie
2009-07-27 12:12 Lubelszczyzna
2009-07-27 12:06 Mazowsze, na zachód od Wisły
2009-07-27 11:56 Rok 1920 - pomniki, cmentarze, tablice...
2009-07-27 11:44 Mazowsze północne
2009-06-29 11:42 Mazowsze, na wschód od Wisły